bán Sika 102

Vật liệu chống thấm – Sika 102

Vật liệu chống thấm - Sika 102

Thông số kỹ thuật Sika 102 – Khối lượng thể tích: ~ 1.25kg/lít (khối lượng đổ đống của bột) ~2.0kg/lít (khối lượng của vữa tươi) – Tỉ lệ trộn: Bột sika 102 : nước = 1: 0.2 (theo khối lượng)