bán Sika Lite

Vật liệu chống thấm – Sika Lite

Vật liệu chống thấm - Sika Lite

Ưu điểm Sika Lite Giảm sự hút nước Tăng tính chống thấm Tăng tính thi công Không độc hại Không có Clorua Sử dụng Sika Lite Sikalite hình thành chất cơ bản cho hệ thống vữa trát Sika rất thích