chống dột mái tôn giá rẻ

Dịch vụ chống dột mái tôn giá rẻ

Dịch vụ chống dột mái tôn giá rẻ

Đối với khu vực mái bằng, phải tính toán phân thủy hợp lý với các khoảng đánh dốc không quá dài, bố trí nhiều rãnh và lỗ thu nước. Hạn chế các chướng ngại vật làm cản hướng thoát nước