chống thấm bằng nhựa đường

Dịch vụ chống thấm bằng nhựa đường chất lượng cao

Dịch vụ chống thấm bằng nhựa đường chất lượng cao

Tại điểm nứt giữa đỉnh tường và mái, khi không trám bít hiệu quả thì dùng những tấm nhôm mỏng để che nước cho vết nứt. Việc thấm dột mái còn do các máng xối có lòng cạn, khi mưa