cung cấp SikaTop Seal 105 VN

Vật liệu chống thấm – SikaTop Seal 105 VN

Vật liệu chống thấm - SikaTop Seal 105 VN

Thông tin về sản phẩm SikaTop Seal 105 VN Dạng/Màu – Thành phần A: Lỏng/ màu trắng. – Thành phần B: Dạng bột màu xám Đóng gói 25 kg/bộ – Thành phần A : 5 kg/ thùng – Thành phần