Dịch vụ chống thấm tầng hầm

Dịch vụ chống thấm tầng hầm chuyên nghiệp

Dịch vụ chống thấm tầng hầm chuyên nghiệp

Trước khi xây tường cần kiểm tra xem bê tông tường trong đất có bị thấm chảy dòng không. Nếu có thì phải xử lý như đã làm đối với nền. Đảm bảo tường bê tông chỉ có thấm ẩm

Dịch vụ chống thấm tầng hầm giá rẻ

Dịch vụ chống thấm tâng hầm giá rẻ

Chống thấm cho tầng hầm bằng bê tông cốt thép (BTCT) còn đảm bảo cho thép cốt trong bê tông không bị ăn mòn. Do vậy, đối với kết cấu BTCT tầng hầm, yêu cầu chống thấm không chỉ là