Dịch vụ chống thấm trần nhà

Dịch vụ chống thấm trần nhà chuyên nghiệp giá rẻ

Dịch vụ chống thấm trần nhà chuyên nghiệp giá rẻ

Trường hợp trần nhà bị thấm dột ở mức độ nghiêm trọng hơn, bạn cần phải khắc phục bằng cách đập bỏ lớp trần bị thấm, sau đó phủ lên lớp sợi thủy tình và keo chống thấm, rồi quét