giá Sikalastic 560

Vật liệu chống thấm – Sikalastic 560

Vật liệu chống thấm - Sikalastic 560

Ưu điểm Sikalastic 560 – Kháng UV , thời tiết và sự chuyển màu vàng – Tính đàn hồi cao và hàn gắn vết nứt – Không độc hại và lớp phủ gốc nước đạt yêu cầu VOC – Sản