Sikaplan WP 1120-15HL

Vật liệu chống thấm – Sikaplan WP 1120-15HL

Vật liệu chống thấm - Sikaplan WP 1120-15HL

Các ứng dụng Sikaplan WP 1120-15HL Vật liệu chống thấm Sikaplan WP 1120-15HL được dùng cho tất cả các kết cầu ngầm ( tầng hầm, hầm chui..) nhằm chống lại sự xâm nhập của nước ngầm. Ưu điểm Sikaplan WP