SikaTop 107 Plus

Vật liệu chống thấm – SikaTop 107 Plus

Vật liệu chống thấm - SikaTop 107 Plus

Ứng dụng SikaTop®107 Plus cung cấp những đặc tính sau: – Các thành phần được chế tạo sẵn – Dễ trộn – Dễ thi công – Độ ổn định cao, có thể chọn phương pháp thi công bằng tay hoặc