thi công dịch vụ chống thấm

Quy trình thi công dịch vụ chống thấm

Quy trình thi công dịch vụ chống thấm

Băm, đục sạch các lớp hồ vữa ximăng, bê tông dư thừa cho trơ ra bề mặt bê tông kết cấu bằng các dụng cụ cầm tay: búa băm, búa đục, mũi đục nhọn… Yêu cầu bề mặt bê tông