xử lý chống thấm hiệu quả

Một số giải pháp xử lý chống thấm hiệu quả

Một số giải phải xử lý chống thấm hiệu quả

Đối với tầng hầm mới, khi thi công phần móng nối với tường hầm, nên dùng băng cản nước PVC hay cao su cài xung quanh như vậy sẽ ngăn chặn được các mạch nước ngầm thấm qua. Khi thi