Vật liệu chống thấm – Sika Waterproofing Mortar

Vật liệu chống thấm - Sika Waterproofing Mortar

Để tìm hiểu thông tin và các khuyến cáo về an toàn khi sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hoá chất, người sử dụng nên tham khảo tài liệu kỹ thuật an toàn mới nhất trình bày về lý tính, tính sinh thái, tính độc hại và các chỉ tiêu an toàn liên quan khác.

Vật liệu chống thấm - Sika Waterproofing Mortar

Vật liệu chống thấm – Sika Waterproofing Mortar

Sử dụng Sika® Waterproofing Mortar
Sika® Waterproofing Mortar tìm ra và ngăn chặn những lỗ trống trong cấu trúc bê
tông như:

– Sàn mái nhà riêng

– Ban công, sân thượng

– Nhà vệ sinh
Đặc Tính/Ưu Điểm Sika® Waterproofing Mortar
Sika® Waterproofing Mortar cung cấp những đặc tính có lợi sau khi thi công chống
thấm.

– Dễ sử dụng

– Tính ổn định cao có thể thi công bằng cọ

– Không thấm nước

– Kết dính tốt với bề mặt bê tông đặc chắc.

Độ phủ: ± 2 – 3 kg/ m2 tùy thuộc vào cấu trúc bề mặt thi công và độ bảo vệ yêu cầu

Thường được thi công 2 lớp.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt bê tông phải sạch, chắc, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác.

Bề mặt phải bão hòa nước.

Trộn: Cho một lượng nước đã được định lượng trước vào một thùng trống. Trong khi trộn cho từ từ vữa Sika® Waterproofing Mortar vào cho đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất.
Sử dụng cần trộn bột tốc độ chậm sẽ đạt kết quả tốt nhất.

Thi công Sika® Waterproofing Mortar:
– Sử dụng cọ sợi tổng hợp có độ cứng vừa phải

– Làm sạch bề mặt thi công lớp thứ nhất (khi đã khô) trước khi thi công lớp thứ hai.

– Lặp lại bước thứ hai. Thời gian chờ thi công tối đa giữa 2 lớp là 24 giờ

Giới hạn địa phương: Xin lưu ý rằng tùy theo qui định địa phương kết quả của sản phẩm này có thể thay đổi theo từng nước. Vui lòng tham khảo Tài liệu kỹ thuật sản phẩm địa phương để biết chính xác ứng dụng sản phẩm